Systeemtherapie Geldermalsen

Cherry van Veenendaal - Therapie Geldermalsen

Systeemtherapie: verder kijken dan het individu

Ik ben geschoold als psychosociaal therapeut en systeemtherapeut. Bij systeemtherapie wordt verder gekeken dan het individu zelf, omdat ieder individu zich heeft ontwikkeld onder invloed van gezin, familie, school, sociale contacten, etc. Je bent een onderdeel van een geheel, een systeem. Van meerdere systemen zelfs.

Iemand kan aan een systeem verbonden zijn door biologische, wettelijke, affectieve, geografische en historische banden.Persoonlijke problemen kunnen veroorzaakt worden door de wisselwerking binnen een systeem, bijvoorbeeld met de andere gezinsleden of familieleden. Het onderliggende idee van systeemtherapie is dat als binnen een systeem één van de leden een probleem heeft, het hele systeem ontwricht wordt.

Omgekeerd kan iemand geholpen worden door het systeem waarin hij of zij leeft te versterken, bijvoorbeeld in gezinstherapie of relatietherapie. En als individuele problemen behandeld worden in systeemtherapie zal ook het systeem daar iets van merken.

Contextuele systeemtherapie

Ik werk voornamelijk met contextuele systeemtherapie. Hierbij is het zelfs mogelijk dat in relaties door verschillende generaties heen lasten en mogelijkheden aan elkaar doorgegeven worden. Ik noem het 3D therapie want alle horizontale relaties (zoals ouders en voorouders) en verticale relaties (zoals gezin en relatie) worden onderzocht.

Zo kan iemand “vreemde” gevoelens ervaren, zoals angst of verdriet dat niet te verklaren is. Door middel van bijvoorbeeld familieopstellingen kunnen die gevoelens teruggegeven worden aan de rechtmatige eigenaar.

Zo hebben ouders ook de neiging om het onrecht dat hen is ‘aangedaan’ tijdens hun eigen jeugd op hun kinderen te verhalen. Een belangrijk onderdeel bij het ombuigen van dit destructief recht is het begrijpen en onderkennen dat alle kinderen, ongeacht hun leeftijd en ondanks wat ze van de ouders hebben moeten verduren, toch altijd loyaliteit blijven voelen voor hun ouders.

Contextuele therapie is zich bewust worden van de (verstoorde) balans van geven en ontvangen en proberen een zeker evenwicht te herstellen.

Wil je meer weten of een afspraak maken?
Neem even contact met mij op.

Cherry
Geregistreerd bij LVPW en RBCZ